Of de kogel is door de kerk. Natuur.koepel vzw wil met een creatief project de vinger aan de pols van het rivierherstelproject houden.
Straks komt de natuur in en rond de Leie weer (meer) tot leven want aan de economische poot van het Seine-Schelde-project is ook een herstelproject voor meer riviernatuur gekoppeld.
Ik mag aan dat creatieve project voor Natuur.koepel een vorm geven.
Het wordt in aanvang een bescheiden poëzieproject. Poëzie in woord. Poëzie in beeld wellicht ook. Een soort van kapstok waaraan andere projecten kunnen worden opgehangen misschien.
We zien wel.
Ik heb het project ‘Dichter bij het water’ genoemd.
Want zeg nu zelf : veel mensen in Zuid-West-Vlaanderen vertoeven dagelijks in de nabijheid van een rivier of kanaal, maar meestal stelt dit niet veel voor : we rijden over de brug en dat is het. Wie kijkt nog naar het water ? Wie kijkt nog naar de rivier ? Wie weet nog van waar de rivier komt ? En waar hij naar toe gaat ? Wat hebben we allemaal aan het water te danken ?
Dichter bij het water. Als we met z’n allen weer dichter bij het water gaan staan krijgt de rivier vanzelf weer meer betekenis. Voor wie goed kijkt …

Een rivier is een gedicht
Dat langzaam
Tussen taal en tijd
Naar zee stroomt