Onze oudste zoon was onlangs met de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) op kamp. Naar Herentals. De Antwerpse Kempen dus. Toen ik hem ging ophalen was zijn eerste zin: ‘Papa, we hebben ons hier niet kunnen wassen want er was hier geen sanitair’. Bij een vorige editie waren er namelijk enkele opmerkingen geformuleerd over de sanitaire en hygiënische situatie … Hij vervolgde onmiddellijk: “maar ik ben wel een paar keer in het water geweest, we zijn één keer naar het openlucht zwembad geweest en we zijn wel twee keer in de Kleine Nete gaan zwemmen!”. De Kleine Nete. Ik had er niet meer over gehoord sinds de aardrijkskundeles in de lagere school. Lang geleden dus.

Er zijn in Vlaanderen dus nog wel plaatsen waar er in riviertjes kan worden gezwommen zonder Big Jump. Fijn is dat. Toen mijn zoon me zijn verhalen uit de Nete vertelde ontdekte ik bij mezelf een zacht op de achtergrond opborrelende argwaan. Is dat water daar echt zo proper dan? Dan toch maar even op zoek gegaan naar meer informatie.

In een parlementaire vraag die in het jaar 2000 werd gesteld (http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/bva/atomiseringen/ato2001-2002/nr14/dua/111.pdf) lees je het volgende:

“De waterkwaliteit in het Netebekken is in vergelijking met de andere bekkens van het Vlaamse gewest beduidend beter. Verwacht mag worden dat de kwaliteit de volgende jaren nog geleidelijk zal verbeteren. Bij een visbestandopname op de Kleine Nete werden er 21 vissoorten waargenomen. Op de Kleine Nete werden op de grens van Olen en Kasterlee veertien soorten gevangen en in Grobbendonk zeven vissoorten. Op de Desselse Nete werden veertien soorten gevangen.

Paling, riviergrondel , blankvoorn en bermpje zijn de meest verspreide vissoorten. Zij werden op negen of tien van de bemonsterde plaatsen aangetroffen. De beschermde vissoorten beekprik en rivierdonderpad werden respectievelijk enkel op de Desselse Nete en op de Desselse en Witte Nete gevangen; de beschermde soort kleine modderkruiper werd zelfs op zes staalnameplaatsen (op alle bemonsterde beken) aangetroffen. Serpeling werd in de Grote en de Kleine Nete gevangen. De recentelijk in Vlaanderen geïntroduceerde exoot blauwbandgrondel werd op twee staalnameplaatsen gevangen, namelijk op de Beneden-Nete, in Duffel en op de Grote Nete in Balen”.

Het jaar 2000. Ik heb een oude koe uit de sloot (de Nete?) gehaald. Maar het riviertje, het bekken(tje) werd toen een nog betere toekomst voorspeld. De Leie is natuurlijk een rivier van een ander kaliber. Maar toch, er blijkt toekomst voor rivieren in Vlaanderen.

Het zal ook wel niet toevallig zijn dat er in Herentals, in het Kleine Netepark een interactief waterdoecentrum werd opgericht. Hidrodoe werd opgericht door een drinkwaterleverancier en biedt een hoop van interactieve beleveningsmogelijkheden rond het thema water.