Maandag is het zover. Dan is het precies 150 jaar geleden dat het kanaal tussen Bossuit en Kortrijk voor het eerst werd bevaren. Voor het eerst ook dat er dus Scheldewater naar de Leie stroomde. Het is ook het startmoment voor het feestjaar naar aanleiding van deze verjaardag.

Het huidige kanaal is niet meer het ‘originele’ kanaal. Op vandaag is het kanaal een waardige oude dame die met een aantal facelifts in de loop der jaren aan de noden van de tijd is aangepast. Verbredingen, afgraving van de souterain, afbreken en herbouwen van sluizen, … Of misschien is dat wat oneerbiedwaardig? Een oude dame?

Het is maar hoe je het bekijkt. Het kanaal is een stroom van traditie en geschiedenis geworden. Maar ook een voorbeeld van hoe de natuur soms, hier en daar, de menselijke ingrepen recupereert. De kanaalboorden aan het Orveytbos bijvoorbeeld. Eén van de slechts twee habitatgebieden in de Zuid-West-Vlaamse regio.

Het kanaal is in de regio een ader waarlangs het drukke leven stroomt. Van het open gebied in Bossuit, over het natuurtraject in Moen, de industriële oevers vanaf Zwevegem en Harelbeke en het stedelijk weefsel in Kortrijk.

De waardige oude dame doet het goed voor haar leeftijd. Ze heeft nog veel potenties in zich. Er worden visies gevormd over de toekomst van het kanaal. Visies voor de volgende 150 jaar, misschien.

Het valt te hopen dat de kanaalvisie een verjongingskuur is voor het kanaal waarin er rekening wordt gehouden met de verworvenheden van de voorbije 150 jaar. Waarin de kwaliteiten in de verf worden gezet.
Her en der hoor je wel eens stemmen opgaan. Stemmen die van het kanaal een zogenaamde blauwe ader in een landschapspark willen maken.
Laat ons hopen dat dit niet zal inhouden dat het kanaal in een keurslijf van een strak door mensen gecoiffeerd landschap zal moeten stromen.
We hebben het landschap een kanaal gegeven. Laat het kanaal nu ook het landschap.

Nog een fijne verjaardag!