Modegrillen herhalen zich. Designers allerhande herhalen zich, van tijd tot tijd. Dan wordt dit een stijl. Oude ideeën worden opgegraven, opgesmukt, over gegeven aan de wilde roes van marketeers die er iets nieuws van maken. Hip. Trendy.
Dat is ook een oud adagium te beurt gevallen. Vandaag zag ik op het blitse scherm op de markt in Kortrijk in grote letters “DE RIVIER MAAKT DE STAD” verschijnen.
Mijn aandacht werd onmiddellijk gevat. Eerst dacht ik terug aan een les geschiedenis. Uit een verleden tijd: steden groeiden en bloeiden langs transportaders. Even ook, nog korter was deze flits, dacht ik aan ‘ruimte voor de rivier in de stad’, maar dat was naïef of onzinnig (of wellicht, voor nog anderen, al achterhaald want toch al perfect ingevuld?).

Al vlug echter werd ik door luchtfoto’s in bits en bites naar de toekomst van de stad gecatapulteerd. De vrije vlaktes, de lelijke kanten, de zonevreemde restanten van wat eens tot de stad behoorde moeten nu door de rivier hermaakt worden. Ontwerpers en architecten mochten er hun ding mee doen en laten op de oevers nieuwe flats, kantoren, multi-functionele, maar altijd naar het water georiënteerde gebouwen groeien.

Het zijn natuurlijk schetsen, ideeën. Visies die vragen om gedragen te worden. Of om te worden verbreed. Misschien, bijna zeker, hier en daar te worden gekraakt.
Ik ga me er nog niet over uitspreken. Ik heb de rivier lief, ik vind het fijn dat aan een rivier weer een creatieve kracht wordt gegeven. Dat de rivier weer stad mag maken. Al mis ik in de schetsen het beeld van de stad. De kerktorens lijken onzichtbaar geworden van op de blits bebouwde oevers. Nee, ik zou me er niet over uitspreken. Nog wat laten bezinken.

En misschien nog eens het recente verleden oproepen. Nog niet zo lang geleden werd nog een project ‘rivierherstel’ opgestart. Dat project is nog helemaal niet af. Integendeel. In onze streek is er nog helemaal niets van te merken. Voor zij die het nieuwe adagium “de rivier maakt de stad” (terecht) in de kijker zetten: vergeet niet dat de rivier boven alles het landschap maakt. Met daarin een stad, en daarbuiten de ruimte.